เนื่องด้วยทางเรา SEA Business Broker ได้รับความไว้วางใจและมอบหมายจากทางธนาคารชั้นนำในต่างประเทศให้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในภาคธุรกิจต่างๆ ที่กำลังต้องการมองหาหุ้นส่วนทางธุรกิจโดยที่ธนาคารดังกล่าว ต้องการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการ ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี มีผลประกอบการที่เหมาะสม โดยการเข้าร่วมกิจการ จะมีทั้งเข้าซื้อหุ้นส่วนน้อย เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ เข้าบริหารกิจการ หรือการเข้าซื้อทั้งกิจการ

ทั้งนี้การดำเนินการทั้งหมดจะเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและข้อกำหนดทางกฎหมายด้านการลงทุนทั้งหมด ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ pusit@seabusinessbroker.asia หรือ LINE ID: joypoohpk