ท่านที่สนใจขายธุรกิจสามารถศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ที่นี่


เรามีนักธุรกิจจากต่างประเทศจำนวนมากที่ต้องการลงทุนในประเทศไทย และประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อขอ user/password เพื่อเข้าดูข้อมูลซื้อกิจการในเชิงลึกต่อไป ที่ pusit@seabusinessbroker.asia