เนื่องด้วยทางเรา SEA Business Broker ได้รับความไว้วางใจและมอบหมายจากทางธนาคารชั้นนำในต่างประเทศให้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในภาคธุรกิจต่างๆ ที่กำลังต้องการมองหาหุ้นส่วนทางธุรกิจโดยที่ธนาคารดังกล่าว ต้องการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการ ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี มีผลประกอบการที่เหมาะสม โดยการเข้าร่วมกิจการ จะมีทั้งเข้าซื้อหุ้นส่วนน้อย เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ เข้าบริหารกิจการ หรือการเข้าซื้อทั้งกิจการ

ทั้งนี้การดำเนินการทั้งหมดจะเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและข้อกำหนดทางกฎหมายด้านการลงทุนทั้งหมด ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ pusit@wordpress-577164-3889240.cloudwaysapps.com หรือ LINE ID: joypoohpk

Updated: 27/12/2021

นักลงทุนจากต่างประเทศ จากหลายประเทศกำลังมองโอกาสการเข้าซื้อกิจการและ/หรือการเข้าร่วมลงทุนกับกิจการในประเทศไทยเรา ด้วยวิธีการเข้าร่วมงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวแทนที่มีประสิทธิภาพของเรา ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีการเรียกค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ติดต่อเราได้ืี่ pusit@wordpress-577164-3889240.cloudwaysapps.com หรือ LINE ID: joypoohpk

ติดต่อเราได้ทันที หากกิจการของท่าน

  1. มียอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาทต่อปี ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
  2. กิจการไม่ได้ขาดทุนต่อเนื่องตลอดมา
  3. อยู่ในกลุ่มประเภทธุรกิจต่างๆ ตามรายการด้านล่างนี้
BizCodeSECTOR: INDUSTRIAL
101Distributor and Manufacturer of Equipment and Machinery
102Cutting Tools
103Engineering Products
104Industrial Chemicals
105Robotics
BizCodeSECTOR: HEALTHCARE
201Medical Devices Manufacturers
202Digital Healthcare
203Nutrition
204Physical-Mental Wellness
205Pain-Allergy Supplements
206Pharma Products (Across the value-chain)
BizCodeSECTOR: CONSTRUCTION & MATERIALS
301Modular Prefab Solutions
302Specialty Construction Materials
303Facade Systems or Facade Coating Solutions
304Construction Equipment
305Smart Water Management(smart irrigation, building automation systems, leakage detection, and control)
BizCodeSECTOR: SERVICES
401Consumer
402Industrial
403Business
404Healthcare
405IT
406Educational
407Environmental
408Software Services

ฝากข้อมูลของท่านไว้ในฟอร์มด้านล่าง เราจะติดต่อกลับโดยด่วน