Your Business Transition Consultant
Open Hours:Mn - St, 8:30 a.m. - 9:00 p.m
118/27 Lat Krabang Rd.
Lat Krabang BKK.
097-956-3651
contact@seabusinessbroker.asia

Thai Articles

เงินกู้สำหรับธุรกิจ

เงินกู้สำหรับธุรกิจ

บริษัทกองทุนเพื่อธุรกิจในต่างประเทศ มีความพร้อมที่จะให้ทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ ในทุกภาคธุรกิจ ผู้สนใจสามารถนำเสนอโครงการและหลังจากได้รับการตรวจสอบและทบทวนแล้ว กองทุนจะจัดสรรเงินทุนให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปีตลอดระยะเวลาสัญญา ทั้งนี้กองทุนจะรับพิจารณาอนุมัติโครงการหรือการร่วมทุนทางธุรกิจ เฉพาะโครงการหรือธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี เท่านั้น หากโครงการเป็นที่ยอมรับและอยู่ในขอบเขตเงินทุนของเรา เราจะนำเสนอข้อเสนอในเงื่อนไขโดยละเอียดอย่างชัดเจน   ข้อมูลที่ท่านต้องเตรียมประกอบการพิจารณามีดังนี้: – เอกสารแนะนำบริษัทและโครงสร้างของบริษัท หรือการแนะนำเจ้าของ/ผู้ริเริ่มโครงการ – การประเมินแผนธุรกิจย้อนหลัง (หากเป็นโครงการที่มีอยู่แล้ว หรือระบุว่าเป็นโครงการใหม่) – โครงสร้างทางการเงินและการวิเคราะห์เพื่อรองรับแผนการลงทุนและข้อเสนอตามที่นำเสนอ – ระบุจำนวนเงินทั้งหมดเป็นดอลลาร์สหรัฐหรือยูโรที่จำเป็นต่อการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการในกรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน   ข้อมูลที่จำเป็นข้างต้นมีความสำคัญมากในการรับเลิอกและประกอบการพิจารณา สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ pusit@wordpress-577164-3889240.cloudwaysapps.com หรือ Line ID: joypoohpk

Read more

ต้องการซื้อกิจการ

ต้องการซื้อกิจการ

เนื่องด้วยทางเรา SEA Business Broker ได้รับความไว้วางใจและมอบหมายจากทางธนาคารชั้นนำในต่างประเทศให้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในภาคธุรกิจต่างๆ ที่กำลังต้องการมองหาหุ้นส่วนทางธุรกิจโดยที่ธนาคารดังกล่าว ต้องการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการ ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี มีผลประกอบการที่เหมาะสม โดยการเข้าร่วมกิจการ จะมีทั้งเข้าซื้อหุ้นส่วนน้อย เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ เข้าบริหารกิจการ หรือการเข้าซื้อทั้งกิจการ ทั้งนี้การดำเนินการทั้งหมดจะเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและข้อกำหนดทางกฎหมายด้านการลงทุนทั้งหมด ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ pusit@wordpress-577164-3889240.cloudwaysapps.com หรือ LINE ID: joypoohpk Updated: 27/12/2021 นักลงทุนจากต่างประเทศ จากหลายประเทศกำลังมองโอกาสการเข้าซื้อกิจการและ/หรือการเข้าร่วมลงทุนกับกิจการในประเทศไทยเรา ด้วยวิธีการเข้าร่วมงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ  ตัวแทนที่มีประสิทธิภาพของเรา ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีการเรียกค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ติดต่อเราได้ืี่ pusit@wordpress-577164-3889240.cloudwaysapps.com หรือ LINE ID: joypoohpk ติดต่อเราได้ทันที หากกิจการของท่าน มียอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาทต่อปี ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กิจการไม่ได้ขาดทุนต่อเนื่องตลอดมา อยู่ในกลุ่มประเภทธุรกิจต่างๆ ตามรายการด้านล่างนี้ BizCode SECTOR: INDUSTRIAL 101 Distributor…

Read more

พร้อมหรือไม่

พร้อมหรือไม่

ข้อแนะนำการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้มั่นใจว่า ธุรกิจของท่านมีความพร้อม ก่อนจะพิจารณาทางเลือกในการเปิดโอกาสให้มีการควบรวมหรือการเข้าซื้อกิจการ 3 years P&L, งบการเงิน สามปี Audited Financial Report, งบที่ตรวจสอบแล้ว Business Structure, โครงสร้างการดำเนินธุรกิจ หนังสือจดทะเบียนบริษัทและ หนังสือบริคณห์สนธิ Product catalog, โบรชัวร์บริษัท Website เว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆต้องมี หากไม่มีเดินหน้าต่อไม่ได้ เพราะท้ายที่สุดแล้วผู้ซื้อก็ต้องดูหลักฐานสนับสนุน สิ่งที่ขอแนะนำตรงไปตรงมาว่าเคสต่างๆ ต่อไปนี้เป็นไปได้ยากมากถึงเป็นไปไม่ได้ (คุยกันก่อนจะได้ไม่เสียเวลา) ถ้าบริษัทเปิดมาไม่เกิน 3 ปี (บางบริษัทเปิดนานแล้วแต่ไม่ส่งงบ หรือ เพิ่งแปลงจาก หจก) บัญชีติดลบ ตลอด (จะประหยัดภาษีหรือเหตุผลอะไร แม้จะมีบัญชีภายในอีกเล่ม ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเล่มที่สองมีที่มาของตัวเลขอย่างไร ) ทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน อาคาร มูลค่าสูงมาก เอาออกจากการประเมินก่อน (ถ้าคนซื้อจะเอาค่อยบวกกลับที่หลัง หลังจากประเมินมูลค่ากิจการแล้ว) ผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่เน้นซื้อทรัพย์สิน เลยห้ามฝากมาด้วย…

Read more